Hizmet Sözleşmesi

Madde - 1

İş bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, asağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı "Tüketicilerin Korunmasi Hakkındaki Kanun"un "Mesafeli Satış Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usullerı Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde - 2 / SATICI BİLGİLERİ

ÜNVANI : BERKANT ELEKTRONİK BİLG. İTH. İHR. SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
ADRES : Ardıçlı, Örnek Mahallesi، Hoşdere-Esenyurt Yolu, 34510 Esenyurt/İstanbul
TELEFON : 850 520 0880
WEB : www.pratikentegre.com
E-POSTA : destek@pratikentegre.com

Madde - 3 / ALICI BİLGİLERİ

ADI SOYADI / ÜNVANI : [SİPARİŞİ GERÇEKLEŞTİREN KİŞİ/KURUM]
ADRES : [SİPARİŞ ESNASINDA BELİRTİLEN ADRES]
TELEFON : [SİPARİŞ ESNASINDA BELİRTİLEN TELEFON]
E-POSTA : [VARSA SİPARİŞ ESNASINDA BELİRTİLEN EPOSTA]
Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.

Madde - 4 / SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERİ

Mal/ürün veya hizmetin; türü, miktarı, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli hakkında www.pratikentegre.com adresinde ilgili ürün için yapılan bilgilendirmedeki hususlar geçerli olacaktır.

Madde - 5 / GENEL HÜKÜMLER

5.1

ALICI, Madde 4'te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2

Sözleşme konusu ürün/hizmet, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde belirtilen süre zarfında alıcı veya gösterdigi adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.

5.3

Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı www.pratikentegre.com sorumlu tutulamaz.

5.4

www.pratikentegre.com sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

5.5

Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, www.pratikentegre.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6

Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir sekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini www.pratikentegre.com ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde www.pratikentegre.com göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.

5.7

www.pratikentegre.com mücbir sebepler gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde, www.pratikentegre.com 15(onbeş) iş günü içinde alıcıya ait kredi kartı çekiminin iptali ve ilgili tutarın alıcıya iade edilmesi konusunda ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile ALICI'ya bildirilir. Böyle bir durumda ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı www.pratikentegre.com sorumlu tutulamaz. ALICI, bankaların kredi kartına iade işlemini 3 ila 4 haftaya kadar uzatabileceğini, www.pratikentegre.com‘un bu süreci hızlandırmak için hiçbir şey yapamayacağını peşinen kabul eder.

5.8

ALICI ve/veya ALICI'nin teslimat yapılması istediği kişi ve/veya kurumlara teslim edilmiş olan ürünlerın arızalı veya bozuk olması durumunda, gerekli onarım veya değiştirme işleminin yapılması için ilgili ürün veya ürünler www.pratikentegre.com'a, ALICI tarafinin teslim aldığı tarihten başlayarak 7 (yedi) gün içinde gönderilir ve nakliye giderleri www.pratikentegre.com tarafından karşılanır. Böyle bir durumda 7(yedi) günlük sürenin dolması halinde, ALICI teslim almış olduğu ürünü kendisi tamir ettirir.

5.9

www.pratikentegre.com sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça alıcının onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.10

İş bu sözleşme, ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan ve sipariş ödemesi yapıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

Madde - 6 / CAYMA HAKKI

6.1

ALICI, sözleşme konusu ürünün/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren onbeş (15) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre için www.pratikentegre.com elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün/hizmetin kullanılmamış olması şarttır.

6.2

Ürün bedeli iadesi 15 iş günü içinde yapılır. Eğer ödeme kredi kartı ile yapıldıysa ALICI'nin kredi kartına iade edilmesi için www.pratikentegre.com ilgili banka nezdinde girişimde bulunur. Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolayi teknoarge.com sorumlu tutulamaz.

6.3

Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.

6.4

Vadeli ödemelerin iptali durumunda, daha önce yapılan ödemeler iade edilmez ve satın alınan hizmet sonlandırılır. Sadece son ödemenin iadesi yapılır.

Madde - 7 / YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nin veya www.pratikentegre.com'un yerleşim yerindeki TÜKETİCİ MAHKEMELERİ yetkilidir. Siparişin elektronik ortamda onaylanmasi durumunda, ALICI is bu sözlesmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır.